Booking – Leie av Persbu

Prisene er inklusive vask. Leien må være betalt før nøkkel leveres ut.

Nye priser fra 01.10.2019

Medlem Ikke medlem
1.døgn  Kr 1 500,-  Kr 2 000,-
2.døgn  kr 2 000,-  kr   2 750,-
3.døgn  kr 2 500,-  kr   3 500,-
4.døgn  kr 3 000,-  kr  4 250,-

Som dere ser så øker det med

Kr 500,- for medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 1500,-

Kr 750,- for ikke medlem pr natt, etter start døgnet på Kr 2000,-

Ved utleie til medlemer, skal det kun brukes til private sammenkomster, gjelder det firmafester, skoletur ol.. skal det betales som for ikke medlem.

Loading...