Navn Mobil Mail Valg
Til:
Sjur Østvang Leder 906 94 917 sjur.ostvang@online.no 2022
Kari Pedersen Utleieansvarlig 926 63 965 kari@peders.no 2022
Eva Kurud Innkjøpsansvarlig 979 82 524 evaba@online.no 2022
Birger Lillesveen 906 30 520 birger.lillesveen@aldringoghelse.no 2021
Torild Malm Lillesveen 479 00 453 torillmalille@gmail.com 2021
Trond Sulen 901 70 336 tron-su@online.no 2021
Kristin Nordsveen Sulen logoped_1@hotmail.com 2021
Odd Stensby 928 03 271 oddsten2@online.no 2021
Solvår Stensby 95 31 145 solsten2@online.no 2021
Anita Haugrud 951 60 004 anitadh1970@gmail.com 2022
Jan Haugrud 917 29 035 haugrudjan@gmail.com 2022
Solvår Berge 970 72 289 so-kur@online.no 2022
Trond Stenberg 908 95 202 trond.m.stenberg@gmail.com 2022
Roger Kurud 977 58 669 srk@strandunikorn.no 2022
Per Arne Granum Pedersen 905 71 458 perarne@peders.no 2022